csik

HASZNOS LINKEK

1
weblink
2
weblink
3
weblink
4
weblink
5
weblink
7
weblink
8
weblink
9
weblink
10
weblink
11
weblink
12
weblink
13
weblink
14
weblink
csik

Magunkról


A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987. október 24-én alakult Budapesten, mint pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól független non-profit szervezet. Az Egyesület 1998. január 1-től kiemelten közhasznú. Jelenleg egyike az ország legnagyobb civil szervezeteinek, tagjait 168 (jogi személyiségű) helyi egyesület, 203 (jogi személyiséggel nem rendelkező) helyi csoport és a szintén jelentős létszámú egyéni tagság alkotja, összesen körülbelül húszezer család. Tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik saját háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, illetve a hasonló személyekből álló jogi személyiségű egyesületek.


Családnap a jövőért


Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1994-re meghirdetett családév alkalmából május 15-ét Nemzetközi Családnappá nyilvánította, amelyet azóta minden évben világszerte megünnepelnek. Ez egy kiemelt alkalom, hogy a társadalom figyelmét a családra irányítsuk. Gyakran hangoztatott vélemény, hogy a család válságban van…. Valójában a társadalom, illetve az az ember van válságban, akit csak rövid távú szempon-tok vezérelnek. A társadalmi értékrend válságának egyik hatása, hogy sok gyermek csupán a kapcsolatok „mellékterméke”. A nagycsaládosok, a gyermeket tudatosan elfogadók a jövőbe vetett hit jelei, s gyermekeik révén a jövendő letéteményesei társadalmunkban. Az általuk megtestesített értékek mással nem helyettesíthetők. A gyermekek iránti szeretet és felelősség a pillanatnyi megoldások keresése és a mának élés helyett hosszú távú befektetés.


Nyilvánosság, felelősség


A nyilvánosság elé kell tehát lépni, hogy a társadalom minden rétegére kisugározhasson a jövő igenlése, ami a tudatosan vállalt gyermekben ölt testet. Ehhez – ma talán méginkább, mint bármikor – tartásra, szilárd értékrendre, optimizmusra és sokszor áldozatok vállalására is szükség van. A családi minta jelentősége nagy, hiszen gyermekeink ebből fognak meríteni felnőtt korukban. Az anyagi biztonság megteremtése mellett szem előtt kell tartanunk, hogy felelősek vagyunk az erkölcsi értékek tovább örökítéséért is. Persze az értékátadás csak akkor hatékony, ha élményeken alapul. Nem elég beszélni róla…. Jelen kell, hogy legyen a családban a megtapasztalt szereteten, az egymásra figyelő párbeszéden, együttműködésen, bizalmon, a feltétel nélküli elfogadáson, megbocsátáson, a kölcsönös felelősségvállaláson, az egymásnak nyújtott biztonságon keresztül.Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete


Biatorbágyi szervezetünk 1992-től a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi csoportjaként működött. A jövő generációjáért érzett felelősség tudatában alakultunk 1995. november 21-én önálló jogi személyiséggel rendelkező társasággá, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesületeként. Jelenleg közel 100 tagcsalád tartozik hozzánk. Tevékenységünk három célterület köré szerveződik.


Közösségépítés


Segítjük a gyermekek és a szülők egymás közti barátkozását, ismerkedését, a Biatorbágyra beköltöző új családok beilleszkedését. E célt szolgálják a BNE tevékenységének kiemelt részét képező közös rendezvényeink, melyek olykor zárt körűek (színház- és múzeumlátogatások, buszos kirándulások), máskor viszont faluszintűen is nyitottak (családi nap, kézműves napok, helyi kirándulások, stb.). Programjainkkal, rendezvényeinkkel, találkozóinkkal változatlanul ugyanazokra a célokra törekszünk, amelyeket megalakulásunkkor megfogalmaztunk: a sokgyermekes lét szépségét szeretnénk megmutatni, közösséget teremteni családjaink számára, nívós művelődési lehetőséget, élményekben gazdag kirándulásokat kínálni, ahol a művelődés mellett az együttlét is hangsúlyt kap. A családi élet értékeire, az arra való nevelés fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Egyben igyekszünk tagcsaládjaink szemléletét is formálni: rendszeresen foglalkozunk környezetvédelemmel, testi-lelki egészségünk megóvásával, az otthoni és az iskolai nevelés kérdéseivel, hazánk értékeinek megismertetésével.


Önsegítés


Az országosan igénybe vehető kedvezményeken túl megkerestük a községünkben működő vállalkozásokat, nem nyújtanának-e tagcsaládjaink részére vásárlási kedvezményt (pl. gyermekruha vagy könyv vásárlásához), és sok helyről tapasztaltunk fogadókészséget. A 2003. évtől kezdődően több helyi vállalkozóval megvalósult ez a fajta együttműködés, és ezen túl is a helyi vállalkozások több ízben nyújtottak támogatást részünkre. Egy ideig a Faluházzal is sikerült megállapodásra jutnunk a kulturális programok kedvezményes látogatásáról. Közösségi összefogással elértük, hogy megajándékozhatjuk azokat a családokat, ahol kisbaba születik. Az egyesület tagjai közti összefogás jól bevezetett formái (kinőtt ruhák, babaholmik átadása) mára már olajozottan működnek, az ilyen irányú tevékenységre továbbra is igény van, ezért ezt az elkövetkezendő években is folytatjuk.


Érdekvédelem


Részt veszünk a családjainkat érintő ügyekben (pl. a község sport- , művelődési- és szociális koncepciójának véleményezése), helyünk van az óvodai felvételeket elbíráló bizottságban, megszólalunk az oktatással kapcsolatos helyi kérdésekben. A vezetőség elsőrendű feladata az értékfelmutatás, a család fontosságának, szerepének hangsúlyozása. Találkozóink alkalmat kínálnak az örömök, problémák megosztására, a vélemények cseréjére, a közösségi kívánalmak, elvárások megfogalmazására, cselekvési programunk együttes kialakítására.Elismerések:


Biatorbágyért díjHonlappal kapcsolatos észrevételek: honlap@bianagycsalad.hu